Zending en evangelisatie

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in Mijn Naam, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (Mattheüs 24:14, 18:18-20).

Hoe zullen we de ‘Grote Opdracht’ vervullen om de hele wereld bekend te maken met het eeuwig evangelie? Wat zou onze strategie daarbij kunnen zijn? De ‘methode van de Meester’ kan ons een zinvol antwoord op deze vragen leveren. Hoewel Hijzelf slechts over drie korte jaren beschikte om een eerste lichting ‘evangelisten’ op te leiden, bleef zijn opzet niet zonder resultaat: binnen enkele decennia werd de hele toenmalige wereld met zijn boodschap bereikt. Jezus’ leerlingen waren zodanig gegrepen door zijn boodschap en zijn methode dat zij hun visie ook op de volgende generaties gelovigen over wisten te dragen.

Series:

 

Artikelen: