Het boek Job

Veel mensen hebben moeite met het lijden. In de gemeente wordt daarom vaak gebeden voor mensen die aangevallen worden. Zij moeten uiteraard ook zelf leren strijden tegen de machten van de duisternis. Als er geen verandering komt in de situatie en als de strijd blijft, vermenigvuldigen zich de vragen. De belangrijkste vraag is dan toch altijd weer de schuldvraag. Het boek Job geeft inzicht in het lijden.

Bijbehorende artikelen:

  1. Het lijden van Job
  2. Job en zijn vrienden
  3. Jobs inzicht