Christus heeft u vrijgekocht

1 Corinthe 7:17-24

Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder geroepen heeft, zó moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor’ 17.

De apostel trekt de eindconclusie uit zijn voorgaande raadgevingen: ‘laat ieder een leven leiden zoals de Heer zijn taak toebedeelde en zoals God hem heeft geroepen.’ >>>>>