Tekst voor tekst

Dit hoofdstuk geeft onderbouwd Bijbelstudiemateriaal aan allen die zich in de woorden van God willen verdiepen. Hoewel wij ons van andere commentaren op de hoogte stelden, konden we die voor onze uitleg niet gebruiken. In vrijwel alle Schriften ontbrak het enige goede fundament uit Hebreeën 6:1,2 en 1 Corinthe 3:11. Daardoor is het voor de naar de waarheid zoekende mens onmogelijk om uit te groeien naar het volwassen zoonschap waar de schepping reikhalzend naar uitziet (Rom.8:19).

Massa’s dwalingen en Satanische leugens

Velen die het wel proberen worden door massa’s dwalingen tegengewerkt òf men zit gevangen in de occulte, aardse Israëlaanbidding, met zijn afschuwelijke Bedelingenleer van Darby en Scofield. Voor hen wijkt de hemel terug als een boekrol (Op.6:14). Wij gaan daarom de enige weg met gebruikmaking van de sleutels van het Koninkrijk van de hemelen. De gedachten van God met de mens en diens plan met de hele schepping brengen we helder naar voren, voortbouwend op het eeuwig evangelie (Op.14:6), dat ons door de Heer Jezus en de apostelen op betrouwbare wijze is overgeleverd (Hebr.2:3). Wij hopen dat deze tekst voor tekstverklaringen de lezers in de sfeer van het Koninkrijk van God brengen, zodat ook zij ‘gaan onderscheiden waar het op aankomt’ (Filippenzen 1:10).

Artikelen: