Tekst voor tekst

Dit hoofdstuk geeft onderbouwd Bijbelstudiemateriaal aan allen die zich in Gods Woord willen verdiepen. Hoewel wij ons van andere commentaren op de hoogte stelden, konden we die voor onze exegese niet gebruiken. In vrijwel alle geschriften ontbrak het goede fundament uit Hebreeën 6:1,2 en 1 Corinthe 3:11. Daardoor is het voor de christen onmogelijk om uit te groeien naar het volwassen zoonschap waar de schepping reikhalzend naar uitziet (Rom.8:19). Velen die het wel proberen worden door talrijke dwalingen tegengewerkt, of men zit gevangen in de aardse Israëlaanbidding, veroorzaakt door de Bedelingenleer. 

Wij gaan daarom de enige weg met gebruikmaking van de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. De gedachten van God met de mens en diens plan met de hele schepping brengen we helder naar voren, voortbouwend op het eeuwig evangelie (Op.14:6), dat ons door de Heer Jezus en de apostelen op betrouwbare wijze is overgeleverd (Hebreeën 2:3). Wij hopen dat deze tekst voor tekstverklaringen de lezers in de sfeer van het Koninkrijk van God brengen, zodat ook zij ‘gaan onderscheiden waar het op aankomt’ (Filippenzen 1:10).

Artikelen: