Strijden èn overwinnen

  • ‘Ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekens zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen worden’ (Marcus 16:16-18). 

Enkele ogenblikken voordat Jezus naar de hemel voer, gaf Hij zijn leerlingen deze grote opdracht. Zij moesten overal het evangelie verkondigen en degenen die geloofden en zich lieten dopen, zouden gekend worden aan de tekens die hen volgden. Een van deze tekens was, dat zij in de Naam van Jezus boze geesten zouden uitdrijven en het volgende, dat zij in nieuwe talen zouden spreken. De Heer gaf deze dingen niet als een voorrecht voor de apostelen alleen of voor een bepaalde groep christenen of een geestelijke elite, maar deze tekens zouden de gelovigen volgen. Wanneer deze op hun beurt de wereld zouden doortrekken om het evangelie te verkondigen, zou deze positieve, herstellende en blijde kracht van het rijk van God, hen overal volgen.

Artikelen: