Herstel voor de totale mens

  • ‘En God zei: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis en God schiep de mens naar zijn beeld’.

Met deze prachtige verzen uit Genesis 1 begint het verhaal over de mens. Het verhaal eindigt in het laatste Bijbelboek met de woorden: ‘en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden’ (Op.22:5). De mens, als beelddrager van God, is geschapen om in een eeuwigdurende gemeenschap met zijn Schepper te leven. De mens die met alles wat in hem is in staat is als zodanig te functioneren. God heeft hem daarvoor gezegend met uitzonderlijke talenten en vermogens.

In deze artikelenserie gaan we in op een omvangrijk aspect van het verhaal over de mens, namelijk diens herstel. Daar handelt immers het overgrote deel van de Bijbel over tussen Genesis en Openbaring. De hernieuwde oprichting van alle dingen. Noodzakelijk geworden sinds de zondeval van de mens. Mogelijk geworden omdat de enkel goede God zijn mensen niet los heeft gelaten en niet teruggekomen is op zijn eeuwig voornemen. En haalbaar omdat de goede schepping de herstelmogelijkheid in zich heeft.

Bijbehorende artikelen:

  1. De aantasting van de mens
  2. Verwerping – wat is het?
  3. Verwerping – pak de vijand aan!
  4. Hysterie
  5. Voorbeelden uit de Bijbel m.b.t. verwerping en hysterie
  6. Weerspannigheid
  7. Herstel voor de totale mens – slot

Gerelateerd: