Herstel van alle dingen 

Een nieuwe hemel en aarde

Wat is het goed om te weten, dat wij in deze tijd de toezeggingen hebben van een wezenlijke verandering in de zienlijke en in de onzienlijke wereld: Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! Hier worden wij niet door afgeschrikt, want er staat dat God ons een belofte heeft gegeven dat Hij niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal laten beven. Waarom beefde het volk Israël, toen God het zijn wetten gaf en de Sinaï schudde? Omdat het aardsgezind en op allerlei manieren gebonden was en daarom de stem van God niet kon verdragen. Waarom zijn wij niet bang als de verdwijning van het aardse leven in gang wordt gezet en zowel de hemel als de aarde zal opschrikken? Omdat de gedachten van de zonen van God wél vernieuwd zijn. Zij bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hij is de eersteling van de nieuwe schepping en het is hun grootste wens: door Hem toegerust te worden om mee te werken aan de redding van de schepping, die nu neergedrukt wordt.

Op welke manier wordt deze toekomst nu voor ons realiteit? In Jesaja 61:11 staat de goddelijke voorspelling:

  • ‘Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken’.

De grote vernieuwing is een gevolg van een groeiproces. Er is een ontwikkeling in het verlossingsproces, een vernieuwing van dag tot dag. Ze heeft een begin gemaakt in Jezus Christus en Hij is begonnen met het herstel van de mens, een omvorming naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is het begin van het herstel van alle dingen en wij zijn blij dat wij daaraan deel mogen hebben. Wij zien wel dat duisternis de aarde bedekt; dat er vooral in deze tijd een wereldwijd afbraakproces in volle gang is en een toenemende wetteloosheid overal wordt geconstateerd en zelfs getolereerd, maar wij weten ook dat voor ons de nieuwe dag begint en het licht of het leven steeds rijker en voller wordt.

Let nog eens op het woordje ‘zo’. Zoals de aarde haar gewassen voortbrengt en het zaad in de tuin ontkiemt en groeit, zó breekt het herstel door, zó worden de overoude puinhopen herbouwd en zo verrijst wat van geslacht op geslacht verwoest heeft gelegen. De grond brengt immers vanzelf vrucht voort: eerst een halm, dan een aar en daarna het rijpe koren in de aar. Het herstel begon bij Jezus Christus. Uit Hem groeit een gemeente zonder vlek en rimpel. Door haar zal Hij de mensheid en de schepping weer oprichten. Johannes zag deze herboren hemel en aarde in al haar schoonheid en de profeet Jesaja profeteert dat aan wat er vroeger was, niet meer gedacht zal worden.

De inzichten m.b.t. het Koninkrijk der hemelen verdiepen zich steeds meer. Wij leren en doen weer wat Jezus begon en wat de apostelen ons op betrouwbare wijze hebben overgeleverd. Het betreft een wijsheid die niet bij het hedendaagse tijdsperk past en daarom enorm veel weerstand ondervindt. Wij denken echter onze tijd vooruit, want wij spreken over en handelen door gaven en krachten van de toekomende eeuw, want wij zijn deelgenoten van een hemelse roeping.

Het vernieuwingsproces van de totale mens is begonnen. Wij hebben de draad van het herstelprogramma weer opgenomen. In deze laatste dagen hebben wij te maken met de neerstortende demonen die alles op alles zetten om het herstelproces tegen te houden, maar God zij dank ook met de kracht en de volheid van Zijn Heilige Geest, die royaal wordt uitgestort. Wij willen met deze site aan Jezus’ kant staan en met Hem bij elkaar verzamelen tot behoud.