Demonische bezetenheid

Vandaag worden miljarden mensen door demonen beïnvloed, geleid, beheerst, getiranniseerd, of zelf binnengehaald, zonder dat er direct sprake is van bezetenheid. Deze onderdrukkingen en kwellingen door demonen kunnen echter zulke afmetingen aannemen, dat het in feite hetzelfde wordt alsof men door hen in bezit genomen is of zelf bewust contact met hen heeft opgenomen. In het laatste geval spreken we van een zonde tot de dood.

Miljarden mensen zullen nooit vrede kennen in Jezus Christus, omdat demonen hun leven beheersen en hun wegen van God afgebogen hebben. Vooral in de eindtijd zal men God zelfs gaan vervloeken en het ingeschapen geweten bewust gaan dichtschroeien met brandijzers. Demonen krijgen dan vrije toegang bij de arrogante, zelfgenoegzame mens.

Bezetenen moeten bevrijd worden, maar een mens kan door een demon bezeten zijn zonder dit zelf te weten. Als u door machten onderdrukt of gekweld wordt, zult u door het lezen van deze artikelen er iets van begrijpen en ze gaan onderkennen.

Christus staat klaar om u te helpen! U staat al op het punt de overwinning over de duivel en zijn onreine geesten uit te roepen. Gewoonten waarvan u dacht dat u ze nooit op kon geven, u zult ze niet meer hebben. Reuzen, die u dacht niet te kunnen overwinnen, worden nu sprinkhanen. U had de hoop al opgegeven, maar nu is het ogenblik aangebroken dat u op het punt staat vrij te worden. Als u werkelijk wilt, kunt vrij worden! In uw hart zal het geloof groeien, want Christus zal u vrijmaken.

Artikelen:

  1. De oorsprong en het wezen van demonen
  2. Hoe werkelijk zijn demonen?
  3. De geest van ziekte
  4. Satans verdovende medicijnen
  5. Occulte wetenschappen
  6. Over verschillende demonen