Strijd in de hemel

  • ‘Verder, mijn broers (en zusters), word gesterkt in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, zodat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, zodat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden: Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen (Efeziërs 6:10-18).

De strijd in de hemelse gewesten

Uw strijd is niet tegen vlees en bloed. Niet mensen, maar demonen zijn de oorzaak van ellende en rampen. U zult uw strijd dan ook volgens Gods regels moeten strijden. Niet fatalistisch smeken, maar met gezag gebieden. Niet bidden, maar bedienen. Hoe beter uw inzicht in Gods strijdmethoden zijn, des te groter is de overwinning. De klappen die u satan uitdeelt, moeten raak zijn. En goed raak ook. Er mag geen vuistvechter zijn, die zo maar in de lucht slaat. We noemen daarom hieronder enkele factoren, die in de geestelijke strijd van belang kunnen zijn. Het zijn bijna vanzelfsprekende dingen, die u echter niet over het hoofd mag zien. Ze zullen u helpen gerichter en effectiever te strijden.

Series:

Artikelen: