Mensen en engelen

  • ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was’ (Mattheüs 13:35).

Omdat de geestelijke wereld eeuwen- en geslachtenlang verborgen was (en nog steeds is), helpen we hierbij mee om ‘de bedekking die over alle volken ligt en de sluier die alle naties omhult’, verder te vernietigen (Jes.25:7). Wij willen een blik werpen in de geestelijke wereld, waarin de hele mensheid (zich wel of niet bewust) bevindt.

Artikelen:

  1. God van de hele aarde
  2. Het mysterie van de morgensterren
  3. De camouflage van de satan
  4. De slang in het paradijs
  5. Mozes en de slang
  6. De koperen slang