Zwarte magie

Afrika

Wij lazen enkele indrukken van een reis van een Hervormde dominee door Nigeria en Kameroen. Hij deelt hier o.a. het volgende mee:

  • ‘Ik hoorde van een theologische school waar één van de meest belovende studenten zelfmoord had gepleegd. In een brief aan de rector, die hij voor zijn dood geschreven bad, deelde hij mee, dat hij tot deze zelfmoord gedwongen was, anders zou hij op een vreselijke wijze worden vermoord. Toen men deze zaak ging onderzoeken, werd het duidelijk dat er joe-joe in het spel was, zwarte kunst. Deze jongeman, die een christen was, had zich daar niet los van kunnen maken, blijkbaar had het lot hem aangewezen en was hij gedwongen tot deze wanhoopsdaad. Het geloof en het wrede Afrikaanse heidendom hebben gevochten in de ziel van deze jonge theoloog en het heidendom heeft de overwinning behaald. Wie zal schatten hoeveel Afrikaanse christenen, overal levend te midden van springlevend heidendom, in deze strijd geworpen zijn? En wie zal zeggen hoevelen het onderspit delven, ook als dit niet tot zelfmoord leidt?’

Wij zijn er diep van overtuigd dat deze jonge christen niet had hoeven te sterven. Zo lang men echter de woorden van Jezus Christus: ‘u zult duivelen uitwerpen’, een verwaarloosbare voetnoot in de marge beschouwt, zal er geen oplossing komen voor hen die door demonen gebonden zijn of er door bedreigd worden.

  • Demonen kan men er niet uit-studeren, niet uit-theologiseren en niet uit-dogmatiseren, maar alleen uitdrijven!

Wij vragen ons af waarom de zendelingen, voor ze worden uitgezonden, hierin niet een Bijbels onderricht zouden kunnen krijgen. De woorden van onze Heer in Marcus 16 zijn voor alle gelovigen en voor alle tijden. En waarom zouden hervormde zendelingen het leven van zulke slachtoffers van de duisternis niet op Bijbelse wijze mogen redden? Laten zij eens luisteren naar het ware, eeuwig evangelie. Het zal hun inzichten over de kracht van God tegenover de duistere boze geesten en de demonie verhelderen.