Benny Hinn, de Amerikaanse ‘wonder’ prediker

Neerstorten

De VRT zond in haar programma ‘Koplopers’ een uitgebreide documentaire uit over de Amerikaanse wonderprediker Benny Hinn. Hoewel de uitzending door de VRT enigszins negatief gekleurd was, was toch duidelijk te zien hoe Benny Hinn zijn publiek manipuleerde. De beelden kwamen overeen met die van de vele video’s, die de werkgroep in haar bezit heeft. Als niet ergens het woord God gebruikt was, waande de kijker zich in een grote seance van een hypnotiseur.

Zijn geldzucht en persoonlijke rijkdom spraken duidelijke taal; hij leeft in luxe en hij heeft een privévliegtuig. Op een vraag van de Belgische verslaggeefster antwoordde hij zonder aarzelen, dat hij deze dingen nodig heeft om zijn zware taak uit te kunnen oefenen. Zijn hypnotische kracht om mensen op het podium tegen de grond te werpen was formidabel. Ook deed hij dit bij sommige personen verschillende malen achtereen. Zijn genezingskracht op het podium was buitengewoon, maar bleek na onderzoek van de VRT louter op illusie te berusten. Niemand bleek achteraf genezen en sommige ernstig zieken waren enkele weken na het gebeuren gestorven. Hopelijk hebben de niet-christenen en de christenen, die gekeken hebben, nu een juist voorbeeld van de bedriegerij en de-geld-uit de-zak-klopperij van welvaartsprediker Benny Hinn.

Overgenomen van: de werkgroep, Koplopers – VRT.

  • ‘En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid’ (2 Thess.2:8-12).

Update: Zie de meester-occultist aan het werk