Spiritisme – Het grote bedrog

Vandaag de dag is er steeds meer de uitbreidende invloed van de occulte wereld te zien. Vooral het spiritisme, dat geestelijk en spectaculair is, blijkt voor velen een grote aantrekkingskracht te bezitten. Maar ook spiritisme is uiteindelijk maar een middel van satan en zijn demonen om de mens, de kosmos en God Zelf te vernietigen. De duivel zelf wil tronen boven alle machten en krachten in het hele universum. Dat dit een uitzichtloze zaak is, deert hem niet. Hij heeft immers met zijn wijsheid ook zijn verstand verloren en zal ook voor eeuwig in de vuurpoel wegteren.

Men beseft echter niet in welk groot gevaar men zich begeeft, wanneer men zich hiertoe laat verlokken. Er zijn al velen argeloos in handen van satan gevallen. Het is dringend noodzakelijk dat men meer inzicht krijgt in deze dingen. Hierbij daarom de ervaringen van R. Gasson, die jarenlang zelf verstrikt is geweest in het spiritisme. Hij ontmaskert deze spiritistische wereld, die de mens enkel wil verwoesten. Tot lering en waarschuwing voor allen!

Bijbehorende artikelen:

  1. De gevaren van het spiritisme
  2. Een analyse van het spiritisme
  3. Opleiding en training bij het spiritisme
  4. De praktijk van het spiritisme
  5. Het antwoord op spiritisme