Spiritisme – Het grote bedrog

Tegenwoordig is er steeds meer de uitbreidende invloed van de occulte wereld te zien. Vooral het spiritisme, dat geestelijk en spectaculair is, blijkt voor veel mensen een grote aantrekkingskracht te hebben. Maar: ook spiritisme is uiteindelijk maar een middel van satan en zijn demonen om de mens, de kosmos en God Zelf te vernietigen. De duivel zelf wil tronen boven alle machten en krachten in het hele universum. Dat dit een uitzichtloze zaak is, doet hem niets. Hij heeft immers met zijn wijsheid ook zijn verstand verloren en zal ook voor eeuwig in de vuurpoel wegteren.

Mensen hebben echt niet door wat voor gevaren er in het spiritisme schuilen. Veel van hen zijn daardoor al in de handen van de Satan gevallen. Het is daarom erg belangrijk dat men meer inzicht krijgt in deze dingen. Om die reden plaatsen we hier een serie over de ervaringen van R. Gasson, die jarenlang zelf verstrikt is geweest in het spiritisme. Hij ontmaskert deze spiritistische wereld, die de mens alleen maar wil verwoesten. Een gewaarschuwd mens telt nu voor twee!

Bijbehorende artikelen:

  1. De gevaren van het spiritisme
  2. God of de demonen?
  3. Een analyse van het spiritisme
  4. Het ontstaan van het spiritisme
  5. Opleiding en training bij het spiritisme
  6. Persoonlijke ‘gids’
  7. De praktijk van het spiritisme
  8. Psychometrie
  9. Gemeen spel van Satan
  10. Het antwoord op spiritisme