Occultisme

  • ‘Als iemand zijn broer ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden.
  • Er bestaat ook zonde die wél tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood’ (1 Joh.5:16,17).

Het is goed dat een opnieuw geboren en met Gods Geest vervulde christen zijn voedsel vindt in vast voedsel en zich oefent in het onderscheiden van goed en kwaad. Daarbij is het onderscheiden van geesten noodzakelijk en dan vooral die van valse profetie, dwalingen en allerlei ‘geestelijke uitingen’ die ons in deze eindtijd overspoelen. Het evangelie van het koninkrijk van de hemelen is daarbij een noodzaak om niet te verdwalen. Alleen Jezus’ uitleg van de onzienlijke wereld zijn ons houvast en mét Gods Geest groeien wij – ons aan de Waarheid vasthoudend – verder uit naar het volwassen zoonschap (Rom.8:19). Het is daarom nodig om hierbij ook de vele ‘genezingswerken’ van satan te ontmaskeren. Jezus waarschuwde zijn volgelingen immers dat er nog veel valse profeten zullen volgen, incl. hun misleidende tekens en wonderen (Lucas 21:8; 2 Thessalonicenzen 2:9).

Series:

Artikelen: