Waarom wordt Jezus ‘heilig kind’ genoemd?

Een bezoeker schrijft:

  • ‘Ik las dat de Heer Jezus net als de kinderen op dezelfde manier deel had aan bloed en vlees. Waarom zingen we dan ‘Heilig Kind’?

De bedoelde uitspraak dat Jezus op aarde aan bloed en vlees deel had, vinden we in Hebreeën 2:14. Bloed en vlees vormen het terrein waar de duivel vaak zijn slag slaat. Op zichzelf zijn ze niet zondig, maar zij worden bij ieder mens door de demonen misbruikt. In Romeinen 8:3 staat: ‘Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend’. Jezus was op aarde wezenlijk een mens van vlees en bloed. Hij heeft het bewijs geleverd dat een mens door de kracht van de Heilige Geest zonder te zondigen in dat vlees en bloed kan leven. Hij heeft een scheiding gemaakt tussen de zondemachten en het vlees en daarmee de zonde in het vlees veroordeeld als een onwettige indringer.

  • ‘Juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde’ (Hebreeën 4:15).

In dit opzicht willen wij Hem ook navolgen. Paulus drukte het verlangen uit, dat geheel onze geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus in allen dele – in al haar functies – onberispelijk bewaard mogen blijken te zijn. Hij voegde er dan nog ten overvloede aan toe: ‘Die u roept, is trouw; Hij zal het ook doen’ (1 Thess.5:23,24). De uitdrukking ‘heilig kind’ vinden we niet alleen in een bekend Kerstlied, maar zij wordt ook in de Statenbijbel gebruikt in Handelingen 4:30. In de Nieuwe Vertaling staat ‘heilige knecht’. Jezus was een heilig kind, omdat Hij was afgezonderd van de boze geesten, zoals er staat: ‘Die de Vader geheiligd en in de wereld heeft gezonden’ (Joh.10:36). Heilig betekent: apart gezet, en wel van wat onrein en onheilig is. De apostel spreekt ook ons aan als heiligen, want de eis van de wet kan ook worden vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de wet van de Geest (Rom.8:4).