Rondom Pasen

  • ‘Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb Ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’ (Johannes 10:17,18).

Deze artikelen gaan over Pasen. Veel mensen staan nog wel uitgebreid stil bij de kruisdood van Jezus, maar helaas zijn er veel mensen die het Paasfeest niet meer Bijbels vieren. Het eerste christelijke feest in het nieuwe jaar. Het feest van de opstanding, van het nieuwe leven dat zich baan breekt.

Pasen betekent: leven! En dat is iets wat de mens op het lijf geschreven is. Met leven wordt niet het dierbare, sentimentele en vooral gezellige bedoeld, zoals men vandaag de dag Pasen viert: het gaat niet over paaseieren, lammetjes in de wei, paasbrunch of anderszins. Nee het gaat om het opstaan van Jezus Christus uit de dood, die daarmee de ultieme overwinning op satan heeft behaald. Dat is echt leven!

Leven, eeuwig leven, het hoort bij de mens, daar is hij voor geschapen. Juist het Paasfeest is een doorgang, een doorstart naar het eeuwige leven. Hou u toch niet bezig met een eeuwig dood corpus aan een kruis in een woonkamer of kerkgebouw, ook niet met allerlei aardsgerichte tradities, maar let vooral op het geopende graf!

Artikelen: