Rondom Goede Vrijdag

‘Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God’ (1 Corinthe 1:18).

Wat is er al niet geschreven over het kruis van Christus. Boekdelen zijn gevuld met dit belangrijke onderwerp en dit niet alleen in het verleden, maar ook nog vandaag. Dit is ook te begrijpen, want het kruis van Christus is het centrale punt van het geestelijk leven van opnieuw geboren en Geestvervulde christenen. Neemt men het kruis uit de Bijbel, dan neemt men het hart eruit en men houdt niets over dan een lege schaal. Het is daarom ook begrijpelijk, dat waar het kruis van Christus niet begrepen of zelfs afgewezen wordt, er ook geen kracht en leven wordt gevonden onder gelovigen. Het is net als met het menselijk lichaam: neemt men het hart eruit of blijft het niet meer kloppen, dan is men dood. Zegt bovenstaande tekst niet dat het woord van het kruis wel dwaasheid is voor hen, die verloren gaan, maar voor de ware christenen een kracht van God? Het kruis is de springader van het geestelijk leven, zonder het kruis is men geestelijk dood.

Goede Vrijdag is zo oneindig veel meer dan een schouwspel als ‘The Passion’ wat elk jaar weer grootser en mondainer wordt opgezet. En het is ook oneindig veel meer dan het vrome zang- en muziekgebeuren van ‘De Mattheüs Passion’, een happening waarbij vooral de welgestelde deugers in stemmige outfits bij elkaar kruipen. Misschien hebben ze nog wel enig idee wat de betekenis van Goede Vrijdag is, maar wie van hen gelooft daar nog in? Om de ware betekenis van Goede Vrijdag weer bekend te maken, zijn onderstaande artikelen geschreven.

Artikelen: