Gelukkig zij die naar vrede vragen

  • ‘Gelukkig (de vrome originele tekst is ‘Zalig’) zij die naar vrede vragen: Jezus geeft die, hoor Zijn stem!’

Wie kent het niet: een beroemd koor tijdens de kerstsamenzang? De kerk is stampvol. Allemaal mensen, die deze bijzondere kerstwijding vol verwachting tegemoet hebben gezien. De organisatoren hebben hun uiterste best gedaan om er iets onvergetelijks van te maken. Het kerkgebouw is keurig versierd met kersttakken en slingers, terwijl voorin een grote, versierde kerstboom staat. De honderden uitbundig brandende lichtjes in de boom dragen hun deel bij tot het scheppen van een hartverwarmende kerstsfeer.

Wanneer het koor zich heeft opgesteld en de aanwezigen met spanning wachten, weerklinken even later de stemmen door de grote, hoge ruimte. Na enkele minder bekende kerstliedjes, volgen het ‘Stille nacht’ en ‘De herdertjes lagen bij nachte’. Het maakt alles een diepe indruk op het publiek. De sfeer is vredig en ontroerend. De daarna volgende samenzang getuigt ook van vrede, wanneer men zingt: ‘O, Vredevorst, U kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel’. Vlotweg wordt de bekende melodie gezongen, en ook met de woorden hebben de meesten niet veel moeite. Het feest van de vrede is in volle gang.

Wat is het kerstfeest toch ‘een heerlijke bron van romantiek en sfeer’. Wat kan zo’n kerstwijding het leven er heel anders uit laten zien. Vandaar de vele gelegenheidsbezoekers, die ieder jaar weer trouw aanwezig zijn. En daarna vaak weer voor een jaar lang de kerk de rug toekeren. Ondanks het kerstevangelie.

Vreemde zaak eigenlijk. De gevoelens van vrede en welbehagen zijn dan ook meestal weer gauw verdwenen. En dit is begrijpelijk. Gevoelens zijn afhankelijk van stemmingen en omstandigheden. Kerstromantiek kan gemáákt worden, maar wordt steevast mét de afgedankte kerstboom na een dag of wat de deur weer uitgezet. En waar is dan die ‘vrede in mijn ziel’, waar men zo ontroerd van gezongen heeft?

Ondanks deze vredige momenten hebben niettemin veel kerstfeestvierders geen ware vrede in hun hart. Het blijft een bron van onvrede, spanning, jaloezie, angst en onrust is het kenmerk van velen in deze tijd. Daar kan geen kerstwijding iets aan veranderen.

En tòch is die echte diepe vrede bereikbaar. De Bijbel geeft de weg aan:

  • ‘Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus’.

Vrede met God. Daarvoor gaf God zijn Zoon aan deze wereld die ten ondergaat door wetteloosheid. De geboorte van Christus vormde het begin van de lijdensweg die Hij wilde gaan. Ook voor u via voerbak, kruis en opstanding is Jezus Christus nu de verhoogde Koning van de koningen geworden. De Vredevorst. Hij kan u vrede geven, ook in uw ziel. Kom dan tot Jezus, Hij wacht op u!