Rondom Advent en Kerst

  • Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld’  (Johannes 1:9).

Als God gaat spreken, ontwikkelen er zich machtige activiteiten in de hemelse gewesten. De Vader heeft zelf de beschikking over de tijden en de gelegenheden aan Zich gehouden, maar als Hij het sein tot een nieuwe ‘dag’ geeft, komt de hele hemelse wereld in beweging. De heilige engelen luisteren naar het woord van zijn mond om dit direct over te brengen en zijn opdrachten uit te voeren. Zo begon in de volheid van de tijd Gods Geest te werken.

Dit is heel wat anders dan de vieringen van advent en kerst tegenwoordig. Wie ziet nog achter alle uiterlijke schijn de werkelijke boodschap van het evangelie? Beter nog: wie wil daar eigenlijk nog bij stilstaan? De meeste mensen, onder wie ook veel naamchristenen, koesteren liever de warme, knusse sfeer, de kerstmarkten en de kerstinkopen, het gezellig samen (vr)eten, dan dat men moet erkennen dat ze Jezus nodig hebben in hun leven. Liever zelf alles bepalen dan stil te staan bij het ware kerstgebeuren. Deze site wil eraan bijdragen dat men weer gaat accepteren dat men Jezus echt nodig heeft.

Artikelen: