De Losprijs aan satan

Niet begrijpen of niet willen begrijpen?

Dat Jezus zijn leven als losprijs aan de duivel betaalde, kunnen veel kerkbewoners maar niet accepteren. Men vraagt dit na bij de dominee, pastoor of Paus en komt tot de ontdekking dat ook zij deze transactie niet begrijpen of willen begrijpen. Dit is ook niet zo verwonderlijk, want de kerkelijke leiders hebben eeuwen geleden de sleutels van het koninkrijk van de hemelen die Jezus gaf, weggegooid en er talrijke formulieren, dogma’s en leerstellingen voor in de plaats gesteld. Dat deze surrogaten de mens niet verheffen en hem beletten zijn positie in de hemelse gewesten in te nemen is helaas een triest gegeven. Zij houden hem op de aarde en verhinderen dat zijn gedachten worden vernieuwd door Gods Geest en dat hij zijn denken niet kan richten op de dingen die boven zijn, waar Christus is.

Het is daarom geweldig te mogen beleven dat de Heer Jezus, ook in deze tijd, de Geest van God uitstort bij diegene die daar om bidden. De sleutels van het koninkrijk van de hemelen kunnen weer gehanteerd worden en de hemel gaat open voor hen die serieus naar God zoeken. In deze artikelen wordt daarom uitgebreid ingegaan op deze transactie, zodat men duidelijker gaat onderscheiden waar het op aankomt.

Artikelen:

Vragen van lezers: