De juiste voorbereiding voor het kerstfeest

‘Zing voor God, zing een lied op zijn Naam, maak ruim baan voor Hem die door de steppen rijdt. Juich voor de Heer, want de Heer is zijn naam’ (Psalm 68:5).

Als God tot zijn volk komt, is Zijn doel altijd om de blijdschap van zijn volk te vergroten. Als Jezus geboren wordt, is het ook feest voor de kinderen van God. Engelen zingen als zij de herders vertellen dat Jezus is geboren. Kerstfeest mag een feest vol blijheid zijn. >>>>>