Jezus Christus

Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven (Johannes 11:25)

Colossenzen zegt in 1:15: ‘Hij is beeld van God, de onzichtbare is Hij, Eerstgeborene van heel de schepping’. In deze brief is sprake van Gods geliefde Zoon, Jezus Christus. Jezus is het beeld of de gelijkenis van God, want Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen (Hebreeën 1:1,2):

  • ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’.

Adam was ook een beeld van God en ook volmaakt. God had de mens geschapen met de bedoeling dat Hij gemeenschap met hem zou hebben en Hij in hem zou wonen. De duivel echter doorkruiste dit plan, want nog voordat Adam naar deze gemeenschap toegegroeid was, had hij al contact met de verleider, de satan, opgenomen. God kon hem toen niet meer dopen met zijn Heilige Geest. De schuld, die de mens op zich geladen had, stond tussen hem en de heilige God. God zij dank is de schuld door Jezus Christus weggenomen.

Thema / Series

Artikelen: