Jezus Christus

‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’ (Johannes 11:25)

Paulus zegt in Colossenzen 1:15: ‘Beeld van God, de onzichtbare is Hij, de Eerstgeborene van heel de schepping’. In deze brief is sprake van Gods geliefde Zoon, Jezus Christus. Hij is het beeld of de gelijkenis van God, want Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen (Hebreeën 1:1,2). Jezus zegt over zichzelf: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Adam was ook een beeld van God en ook volmaakt. God had de mens geschapen met de bedoeling dat Hij gemeenschap met hem zou hebben en Hij in hem zou wonen. De duivel echter doorkruiste dit plan en nog voordat Adam naar deze gemeenschap toegegroeid was, had hij al contact met de verleider, de satan, opgenomen. God kon hem toen niet meer dopen met zijn Geest. De schuld, die de mens op zich geladen had, stond tussen hem en God. God zij dank is de schuld door Jezus Christus, vrijwillig weggedaan.

Series

Artikelen: