Huwelijk en gezin

‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past’

Het doel van God

Toen God de mens maakte, maakte Hij hem naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Hij formeerde voor hem een lichaam uit de elementen van de aarde en deed daarin een geest wonen die bestemd was tot een zeer hoge ontwikkeling: ‘Zo werd de mens een levend wezen’. Waarom had God hem eigenlijk geschapen? Het was Gods bedoeling niet eeuwig alleen te zijn, maar om contact te hebben en een geestelijke verbinding aan te gaan met mensen. Hij had de menselijke geest geschapen en tot dit doel uitverkoren.

God zag de mens die Hij gemaakt had en zie: hij was zeer goed, maar de mens had ook niemand naast zich. Daarom zei de Heer: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past’. Toen schiep God uit Adam een vrouw die Hij in de natuurlijke wereld naast de man als levenspartner stelde, zodat uit hun samenleven duidelijk het verlangen van God naar de gemeenschap met de menselijke geest begrepen zou worden, zoals ook de hele schepping er op gericht is om de onzienlijke dingen te openbaren en begrijpelijk te maken.

De menselijke geest was van zodanige structuur dat hij ook de drager was van de zedelijke wetten. Een van deze wetten was het monogame of enkelvoudige huwelijk. Zo had God het vanaf het begin bedoeld, want Hij beeldt daarmee uit dat ook Hij slechts één uitverkorene wilde huwen, namelijk de menselijke geest. Verbreking van de huwelijkstrouw is daarom een aantasting van dit beeld en een schending van de morele wet. God schiep naast de man maar één vrouw die hij niet verlaten mag. 

Thema’s / Series:

Artikelen: