Het geestelijk Israël

Het is toch onvoorstelbaar dat een land aan de Middellandse zee met +/- 8 miljoen inwoners, de wereldwijde media zóveel beïnvloedt als het huidige Israël. Omdat het werkelijk iedere dag en op elk uur wel ergens onder de aandacht wordt gebracht aan 8 miljard mensen. Gevraagd of niet, geïnteresseerd, belanghebbend; iedere dag wordt er aandacht gevraagd, opgedrongen of zelfs geëist, door dit land met zijn overwegend Joodse bevolking.

Dit kan natuurlijk op verschillende manieren uitgelegd worden, maar welke is de juiste? Zijn er belangen die elkaar kruisen of juist expres door elkaar lopen? Heeft iemand er soms veel belang bij, om dit land dagelijks onder de aandacht te brengen van bijna heel de wereldbevolking en wie is dan die iemand? Kunnen christenen zich zo laten beïnvloeden zodat de oprecht naar God zoekenden, maar niet toekomen aan de enige en echte Waarheid die de mens werkelijk vrijmaakt: Jezus Christus (Johannes 8:32)?

Wij zullen dit nader gaan uitwerken en hanteren daarbij, zoals bij elk vraagstuk, de sleutels van het Koninkrijk van de Hemelen die Jezus Christus ons gaf. Zonder deze sleutels kan men de geestelijke wereld niet eens zien of begrijpen, laat staan onderscheiden. Hierbij baseren wij onze verkenningen op de uitspraken van de profeten, Jezus Christus, de apostelen en de martelaren van de 1e en 2e eeuw.

Iedere lering over de Joden in het land Israël, die niet gebaseerd is op het koninkrijk van de hemelen wat ons door Jezus Christus en zijn apostelen is overgeleverd, is niet uit God, de Vader van Jezus Christus (Hebreeën 1:1,2). Met dit gegeven èn Gods Geest, zullen wij tot een conclusie komen en de waarheid en dwaling onderscheiden.

Ook zullen we hierbij de Bijbelse definities van het woord ‘Jood’, onderzoeken:

Serie:

Artikelen: