4. De doop met Gods Heilige Geest

  • ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven’ (Lucas 4:18).

De doop in Heilige Geest is het bekleed worden met de kracht van God. Deze kracht wordt door de Heer geschonken voor de verkondiging van zijn Woord, zoals in Handelingen 1:8 geschreven staat: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judéa en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ We moeten daarom niet de fout maken om het werk van de Geest te verwarren met menselijk enthousiasme of met menselijke emoties. God schenkt ons de kracht van Zijn Geest niet om ons innerlijk fijne gevoelens te geven, maar zodat we kracht zullen hebben om zijn Woord onder alle omstandigheden te verkondigen. Ook onze Heer Jezus zelf werd gedoopt in Heilige Geest en ter gelegenheid van zijn eerste publieke optreden sprak Hij:

  • ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven’ (Lucas 4:18).

Thema:

Artikelen: