1. Bekering van dode werken

Zelfkastijding of geloof?

De eerste stap die u moet zetten om op de weg van de redding en verlossing te komen, is uw bekering. Er is dus een verandering van het hart nodig; dat betekent een totale vernieuwing van uw onzichtbare, innerlijke mens. Dan alleen kunt u het Koninkrijk van God binnengaan, waar u ‘rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door Gods Geest’ vindt (Romeinen 14:17). In uw oude, onbekeerde toestand bent u voor God dood vanwege uw zonden. Niemand kan twee heren dienen. Niemand kan met satan en zijn demonen contact hebben en ècht leven, want leven is uit God. ‘Dood zijn’ betekent contact hebben met het rijk van de duisternis en in dienst staan van de demonen. Wanneer u deze slechte geesten gehoorzaamt, belonen zij u met de dood, waardoor u vervreemdt van God. In Romeinen 6:23 staat:

  • ‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood’ en in Jesaja 59:2 lezen we: ‘Maar uw ongerechtigheden brengen scheiding tussen u en uw God’.

Artikelen: