Sleutels van het Koninkrijk der Hemelen

Zonder sleutels geen toegang!

Iedereen zal de logica van deze woorden inzien. Zij gelden echter niet alleen voor het naar binnengaan van huizen, maar ook voor het binnengaan in de onzienlijke wereld, de wereld van de geest. Het doet er niet toe of het nu gaat om wijsbegeerte, een of andere sociale wetenschap of godsdienst. Wat gebeurt er nu als mensen voor het eerst de Bijbel in handen krijgen? Het is niet vreemd dat een gevoel van verwarring bezit van hen neemt. Wat een vreemd boek! Zo heel anders dan de schoolboeken en romans waar zij aan gewend zijn. Wie echt gaat lezen loopt het – niet geringe – risico geconfronteerd te worden met allerlei tegenstrijdige gedachten en uitspraken. Daarom is het nodig om een aantal sleutels te bezitten, die lijn brengen in wat wij lezen.

Welke visie heeft onze website?

Is er wel een sleutel te vinden die de mens werkelijk vanuit de verwarring in de vrede van God kan brengen? Dit is een zaak van vertrouwen. Dit vertrouwen kan gewonnen worden doordat mensen het karakter van Jezus Christus gaan eigen maken. Mensen die niet alleen met de mond, maar ook door hun hele leven de goedheid en liefde van God gaan reflecteren. Mensen die laten zien dat zij bevrijding en herstel van God hebben ontvangen. Deze mensen zullen getuigenis afleggen van een aantal fundamentele waarheden. Het zijn deze waarheden die tegelijkertijd een aantal sleutels opleveren die de mens de weg kunnen wijzen bij het lezen en begrijpen van de Bijbel.

Artikelen: