God is enkel goed

Er zijn veel godsbegrippen en veel ‘goden’ in de wereld. Ook onder kerkmensen lopen de gedachten, die zij van God hebben, ver uit elkaar. Opnieuw geboren en Geestvervulde christenen willen echter gemeenschap hebben met de enige ware God. Wanneer zij Hem als voorwerp van verering aanbidden, willen zij Hem eerst identificeren, om geen vreemde god te dienen. Zij willen Hem aanbidden in geest en in waarheid.

Artikelen: