De zondeval en Gods reactie

Na de schepping van de hemel en de aarde is het rijk van de duisternis ontstaan. Deze ontwikkeling kwam niet voor in Gods eeuwig plan. God heeft geen engelen geschapen met het doel dat zij zich op een gegeven moment tegen Hem zouden keren en een antigoddelijk rijk zouden gaan vormen. Integendeel: zij waren als dienende geesten bestemd om zich in te zetten voor God. Zo heeft God ook de mens niet geschapen om hem in zonde te laten vallen en hem de heerlijkheid van God te moeten ontzeggen. Integendeel: God schiep de mens naar zijn eigen beeld, met de bedoeling om hem tot in eeuwigheid in al zijn heerlijkheid te laten delen.

En toch zijn deze dingen gebeurd. Maar God liet de mens in de ontstane situatie niet alleen. Hij zocht hem op, sprak met hem, wees hem op de verdere gevolgen, maar deed ook vanuit zijn liefde voor de mens machtige beloften over de toekomst. Er werd een goddelijk oplossing voor de ontstane situatie aangereikt. Lucifer viel en veel engelen met hem. Hierdoor ontstond er een nieuwe situatie in de hemel.

Artikelen:

  1. Gods reactie op de val van satan
  2. De boom van kennis van goed en kwaad
  3. De slang in het paradijs
  4. De val van Adam en Eva
  5. Gods reactie op de val van de mens
  6. Gods plan gaat door!
  7. God is en blijft trouw aan Zijn schepping
  8. Gods antwoord op de nasleep van de zondeval
  9. De toekomst voor Gods kinderen