De schepping

Het is van groot belang om een goed en helder beeld te hebben van Gods plan met de mens. Daarvoor is het belangrijk om terug te gaan naar de oorsprong van alle dingen. Hoe was het in het begin? Wat was er in het begin? Wie was er in het begin? Waar heeft alles zijn oorsprong? Vragen waar de Bijbel informatie over geeft, maar die vanuit diverse gedeelten bij elkaar gehaald moeten worden. Wat dat betreft is de Bijbel geen encyclopedie waar men alles vindt wat nodig is. Door schrift met schrift te vergelijken en door de verlichting van Gods Heilige Geest, is het mogelijk conclusies te trekken.

Bijbehorende artikelen:

  1. God en de mens
  2. De schepping van de geestelijke en natuurlijke wereld
  3. De schepping van de engelen
  4. De schepping van de aarde
  5. De schepping van de mens