Godsdienstige praktijken, ingesteld om het kerkvolk te misleiden

Parzival, geschilderd door Hermann Hendrich

Het is een bekend feit dat literatuur kan worden gebruikt als middel tot verbreiding van het evangelie, maar dat ze ook een machtig wapen kan zijn in de handen van de vijand. De geestelijke achtergrond van de Ridderlegenden en ‘heilige’ Graal-sagen is daar een duidelijk voorbeeld van. Deze middeleeuwse literatuur was als ‘t ware een wegbereider voor een cultus, die in Spanje de omverwerping van de oorspronkelijke christelijke gemeente veroorzaakte. >>>>>