De voortijd

De eerste hoofdstukken van de Bijbel

Bij de Schriftkritiek, die vandaag steeds verder voortwoekert, is het vooral het eerste Bijbelboek dat in de frontlinie is komen te liggen. Speciaal de eerste hoofdstukken van Genesis worden zowel van wetenschappelijke als van theologische kant fel aangevochten. Ook in dit opzicht leggen de moderne ‘onderzoekers’ van de woorden van God een verbijsterende ruimtevaart in hun denken aan de dag. Het onderzoeken loopt meer en meer uit op ondergraven. De ontstaansgeschiedenis van de wereld, de schepping van de mens en van de dierenwereld krijgen een uitleg die ver afwijkt van de Bijbelse gegevens. Ook de waarheid van de zondvloed, als ramp van wereldomvang, wordt in twijfel getrokken of met klem verworpen.

Het signaleren van deze dingen, wil niet zeggen dat wij ons nu gaan mengen in de groep van ach-en-wee-roepende ‘verontrusten’. Deze ontwikkeling is immers toch niet tegen te houden. Wel is het belangrijk om stil te staan bij die begintijd, die imposanter geweest is dan door velen gedacht wordt. Hoewel er veel onbeantwoorde vragen over die periode bestaan, zijn er toch ook verschillende onweerlegbare bewijzen, die een geweldig tegenwicht vormen ten opzichte van de overal doorgaande afbraak van het Woord van God.

Artikelen:

  1. De voortijd
  2. Vóór de zondvloed
  3. Noach, de prediker van de gerechtigheid