Geschiedenis Oude Testament

  • ‘Luister Israël! De Heer, onze God, de Heer is één!’ (Deuteronomium 6:4)

Bekende en minder bekende personen en gedeelten uit het Oude Testament komen in dit hoofdstuk aan de orde. Het gaat hier niet alleen om de verhalen die tijdens de lessen Bijbelse geschiedenissen op de scholen worden verteld. Het gaat hier om een doorkijk in de geestelijke wereld. Dat is veel meer dan het traditionele Bijbellezen aan tafel na elke maaltijd. Wie in een ‘christelijk’ milieu is opgegroeid blijft daar namelijk vaak bij steken. Die heeft enkel kennis van die gedeelten uit de Bijbel waar een prachtige vertelling van gemaakt kan worden.

Maar de inhoud van de Bijbel is zoveel meer. Het gaat om het verstaan wat we lezen. De regel: het Oude Testament is alleen te openen met de kennissleutels van het Nieuwe Testament moet hierbij toegepast worden. Zo kan men door de Bijbelverhalen de diepere, werkelijke betekenis ontdekken. Maar ook de profetieën uit het Oude Testament kunnen begrepen worden. Wat een rijkdom ligt er verscholen in het Oude Testament. Niet bedoeld om daar in ‘te blijven hangen’, zoals veel kerken en gemeenten op oudtestamentische wijze blijven leven. Nee, het Oude Testament legt de verbinding naar het Nieuwe Testament en het leven van nu en in de toekomst. Daar willen deze artikelen aan bijdragen.

Thema’s / Studies

Artikelen: