Geschiedenis Nieuwe Testament

  • ‘Ik zal u bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was’ (Mattheüs 13:35).

Bekende en minder bekende personen en gedeelten uit het Nieuwe Testament komen in dit hoofdstuk aan de orde. Het gaat hier niet alleen om de verhalen die tijdens de lessen Bijbelse geschiedenissen op de scholen worden verteld. Het gaat hier om een doorkijk in de geestelijke wereld. Dat is veel meer dan het traditionele Bijbellezen aan tafel. De inhoud van de Bijbel is zoveel meer. Het gaat om het verstaan wat we lezen. Daar willen deze artikelen aan bijdragen. De geschiedenis van het Nieuw Testamentische tijdperk komt hier aan de orde.

Series:

 Artikelen: