De tabernakel van David

In de eerste gemeente begon al gauw een serieuze vraag op te spelen: Mocht er van heidenen die tot geloof in Jezus Christus kwamen, worden verwacht dat zij zich ook aan de wet van Mozes zouden houden? >>>>>