Geschiedenis

Geschiedenis

Wie op zoek is naar een goede definitie van het woord geschiedenis, komt al snel terecht bij Wikipedia:

  • Geschiedenis verwijst in de eerste plaats naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. De bedoeling is inzicht te verkrijgen in culturen en volken uit het verleden.
  • Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens. Een voorbeeld is de geschiedenis van het universum.
  • Geschiedenis wordt gebaseerd op een grote diversiteit aan bronnen, zoals geschreven en gedrukte bronnen, interviews (mondelinge geschiedenis) en archeologie. Sommige benaderingen zijn in de ene periode gebruikelijker dan in de andere. Het tijdperk van de gebeurtenissen uit de periode vóór het geschreven woord staat bekend als de prehistorie.

Plaatsen we het begrip geschiedenis binnen deze site, dan kijken we niet alleen naar het verleden van het christendom in zijn algemeenheid, maar ook naar de geschiedenis van de Bijbel, zowel van het Oude als Nieuwe Testament. Het doel van het terugkijken naar het verleden door opnieuw geboren en met Gods Geest vervulde christenen is dat zij leren van de geschiedenis. Zij krijgen meer inzicht op het heden en de troostvolle toekomst die voor hen is weggelegd.

Onderwerpen: