Geloofsgenezing

‘Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft’ (Rom.8:11).

God is leven

‘God is geest’. Met deze uitspraak onthulde Jezus aan de Samaritaanse vrouw het wezen van de eeuwige Schepper. Omdat Hij enkel geest is, is Hij ook enkel leven en is Hij de bron van alle leven. Waar een scheiding of vijandschap met Hem ontstaat, treedt de dood in. Van God komt daarom nooit iets wat in strijd is met het leven en met zijn wezen. Het leven is mooi en het is het allermooiste van de schepping. Leven geeft blijdschap en vrijheid. Als opnieuw geboren christenen zoeken wij het leven en willen er met volle teugen van genieten. Alles wat echt leeft, voldoet aan de wetten van God, is vol energie en vitaliteit. Alles wat het leven aantast, is wetteloos en heeft het klimaat van ellende en dood.

De apostel Johannes was opgevoed bij de inzichten van het oude verbond. Dit hield zich alleen bezig met het natuurlijke leven. Daar had men de belofte dat wie God diende, een lang leven zou hebben. Tegelijkertijd echter bedreigde God het leven. Van Hem werd gezegd: ‘De Heer doodt en maakt levend’ (1 Sam.2:6). Jezus had zijn leerling echter onderwezen in de leer van het Koninkrijk van hemelen en vanaf toen werd Johannes vernieuwd in zijn denken. Hij ging begrijpen wie God werkelijk was. Hij kon de voorstelling die men in het oude verbond van God had, niet delen, toen hij neerschreef: ‘Dit is wat wij Hem hebben horen zeggen en wat we u doorgeven: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’ (1 Joh.1:5). Door zijn onderwijs had de Heer de ogen van zijn leerling geopend. Deze kwam tot de fantastische ontdekking dat God enkel licht is en enkel leven. Er is geen duisternis in Hem.

Serie:

Artikelen: