Een profetische boodschap?

Een lezer van onze site schrijft: ‘In opdracht van den Heiligen Geest zend ik U bijgaande profetische boodschap toe, met het Schriftuurlijke verzoek: ‘Blus de GEEST niet uit. Veracht de profetieën niet’! Verder wordt er geschreven: ‘Het is beslist mijn bedoeling niet, om uitvoerig in te gaan op de artikelen op de site, waaraan immers Lees verder…

De bediening van leraar

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen, met woorden die ons niet door menselijke wijsheid maar door de Geest zijn geleerd. Van nature aanvaardt Lees verder…

Gebruik je gaven

Vandaag gaat het gebeuren: Mieke krijgt haar rapport. Zei is benieuwd naar de cijfers. Met kloppend hart wacht Mieke tot de leraar de rapporten uitdeelt. Zou ze hoge cijfers hebben? Dat zou heel erg mooi zijn. Ze heeft immers wel haar uiterste best ervoor gedaan. Het hele haar door heeft ze hard gewerkt, heeft ze aan haar huiswerk Lees verder…

Hoe toetsen we profetieën?

Als opnieuw geboren christenen de doop in Heilige Geest ontvangen, zullen de gevolgen niet mogen uitblijven. Zij zullen hun geestelijke gaven tot ontplooiing kunnen brengen. Zo is o.a. het profeteren een gave van de Geest. In de gemeente weerklinkt de stem van de profetie. Het zou echter van gebrek aan realiteitszin getuigen, wanneer we niet Lees verder…

Wat zijn geestelijke gaven?

Er is een zichtbare en er is een onzichtbare wereld. Er is een natuurlijke en er is een geestelijke wereld. Er is een vergankelijkheid en er is een onvergankelijkheid. Het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Er zijn natuurlijke gaven en er zijn geestelijke gaven. De eerste dienen voor de ontwikkeling en de Lees verder…