Liefhebberij

Wat een pracht van een modelbaan hebben die jongens daar voor zich liggen. Het heeft anders heel wat moeite gekost voordat de zaak werkelijk goed voor elkaar was. Er is enorm veel tijd en geld in gaan zitten. Maar nu mag het resultaat dan ook gezien worden. Vader en zoons zijn er trots op. Veel vrienden en familieleden hebben hun gezamenlijke werkstuk al bewonderd. Alles werkt perfect en dat is geen kleinigheidje. Wissels, seinpalen, overweg, alles wordt op afstand bediend. En het gaat fantastisch! Zonder hulp van hun vader hadden beide broers dit resultaat nooit kunnen bereiken. Maar gelukkig is papa net zo enthousiast als zijzelf. Al zijn vrije tijd besteedt hij aan deze hobby. Hij waant zich weer in zijn jongensjaren, hoewel hij in zijn jeugd nooit zoiets moois heeft gehad.

Ze zijn in het klein begonnen. Dat was zo’n jaar of vier geleden. Pa was op Sinterklaasavond komen aanzetten met een cadeau voor Hans en Bert samen: een elektrische trein met toebehoren. Het was maar een eenvoudige set: een locomotiefje met een paar wagens, een handvol rails en een transformator. Maar hij dééd het in ieder geval, de trein. Al gauw hadden ze de smaak te pakken. Het duurde dan ook niet lang of er werd aan uitbreiding gedacht. Maar dat kost geld, en niet weinig ook. Natuurlijk kregen ze de prachtige folders gratis, maar de inhoud ervan deed hen beseffen dat zij er nog lang niet waren. Wat een mogelijkheden waren er nog op dit gebied! Eigenlijk was hun baantje nog maar een armetierig geval. Maar daar ging verandering in komen.

Bijna al hun zakgeld werd opzij gelegd, terwijl zij met het bezorgen van kranten er nog wat bij verdienden. Allemaal voor het grote doel. Hun verlanglijst voor verjaardag of Sinterklaas vertoont sindsdien steeds hetzelfde eentonige beeld. Alleen attributen voor hun modelbaan zijn nu nog maar welkom. Al het andere komt op het tweede plan. Zodoende zijn er steeds weer nieuwe dingen bijgekomen. Eerst een aanvulling van rails, toen een betere transformator, daarna nog meer rails, wissels, een grotere locomotief met andere wagons, enzovoort, enzovoort. Met huisjes, autootjes, boompjes en meer van deze dingen hebben ze er een kopie van de werkelijkheid van weten te maken. En nog is het einde niet in zicht. Van tijd tot tijd komt pa thuis met een verrassing voor de jongens. Maar hij is er zelf niet minder blij mee. Zijn vrouw heeft hem onder vier ogen wel eens grinnikend laten weten dat hij zichzelf maar bedanken moest…

Toch is moeder blij met het enthousiasme van haar ‘drie grote jongens’. Gelukkig is dat probleem uit de beginperiode ook opgelost. Toen was er nogal eens ongenoegen over het feit wiens beurt het was om de trein te laten rijden. Meer was er toen nog niet te doen. Dit is nu wel veranderd. Nu is er een heel schakelpaneel nodig om alles naar wens te laten verlopen. En dat kun je niet eens meer in je eentje doen, dus zitten ze meestal samen achter de knoppen. Ze spelen hun spel, dat de werkelijkheid heel dicht benadert. Zo zijn er velen die een liefhebberij hebben, waar zij zich helemaal voor inzetten. Die al hun vrije tijd en hun laatste cent hieraan opofferen.

Ware levensvervulling

Het is goed een ideaal in het leven na te streven, vooral wanneer niemand er enig nadeel van ondervindt. Misschien dat de moeder van bovengenoemde jongens wel eens zucht wanneer ze haar man de hele avond bij haar vandaan houden, toch zal zij er vrede mee hebben. Zo blijven haar jongens tenminste van de straat. Toch is het helemaal opgaan in een hobby niet de ware zin van het leven. Hoe leuk het ook is, een eigen wereldje op te bouwen, het is en blijft een aardse, tijdelijke zaak. Vroeg of laat komen alle eigen bouwsels te vervallen. En wat dan?

Beter is het te bouwen aan dingen, die eeuwig zijn. Hou daarom rekening met God en negeer de bedoelingen van uw Schepper niet langer. Laat uw gedachten omvormen, ga God dienen en ervaar de echte vreugde, die God aan zijn kinderen geeft. Heus, het is geen saai leven wanneer men oprecht christen is. Het is het waard om voor God te gaan leven. Niet als liefhebberij, maar in de ware zin van het woord: omdat God u liefheeft. Hij bewees zijn goddelijke liefde in zijn Zoon, Jezus Christus, die vrijwillig de straf van de zonde van de mensheid heeft gedragen en voor u is gestorven en opgestaan uit de dood. Omdat Hij nooit gezondigd had kon de dood Hem niet vasthouden. Wanneer u dit gelooft, mag ook u een kind van God worden en ontvangt u eeuwig leven. Kom tot Jezus en ervaar de ware levensvervulling! En geef vooral dàt door aan uw kinderen, dat houdt ze ‘van de straat’, waar de satan alle macht heeft.