Een nieuwe start

Oei, dat valt nog niet mee. Freek dacht dat het gemakkelijker zou gaan. Het leek allemaal zo eenvoudig. Tenminste wanneer hij zijn oom Peter bezig zag, scheen dat zo te zijn. Maar ja, dat is dan ook een vakman. Freek is maar een beginneling. Nog nooit eerder een beitel of steekguts in handen gehad en dan nu opeens een hele serie van dat gereedschap tot zijn beschikking. Artistiek gevoel heeft hij wel, dat in ieder geval. Hij weet dan ook precies wat hij gaat maken uit dat vormloos stuk hout; het staat hem helder voor de geest. Maar nu het realiseren, dat is een andere zaak. Elke spaander die je eraf steekt kunt je niet weer terugbrengen op z’n plaats. Er kan alleen maar afgehaald worden. En zo moet dan het kunstwerk vorm gaan krijgen. Geen simpele zaak.

Eén ding is fijn voor Freek: z’n oom heeft gezegd dat hij met een gerust hart mag experimenteren. Hij mag best een stuk hout verknoeien. Alle begin is moeilijk, nietwaar? Een hele geruststelling is dit voor onze vriend. Als hij het uiteindelijk toch nog verknoeit, mag hij opnieuw beginnen. Dat heeft hem moed gegeven om aan de slag te gaan. Wat kan hem gebeuren, hooguit moet hij opnieuw beginnen. En wat dan nog?

We zijn benieuwd of Freek zal slagen in zijn opzet, of het gewenste resultaat inderdaad bereikt wordt. Een halszaak is het in ieder geval niet. Hij hoeft er zijn brood niet mee te verdienen. En zijn leven hangt er niet van af. Rustig doorgaan, Freek, het zal best wel lukken. Dat karwei van Freek doet ons denken aan het leven van de mens in zijn algemeenheid. Hoewel dat geen kunstwerk hoeft te zijn, zou er toch iets moois van gemaakt moeten worden. Het zou moeten beantwoorden aan de wens van de Schepper. Al te vaak blijkt dit niet het geval te zijn. Velen ‘maken er maar wat van’. Sommigen verknoeien zelfs hun hele leven. Zoals bijvoorbeeld bij houtsnijwerk. Met dit verschil dat een houtsnijwerk met gemak kan worden overgedaan. Dat kun je met je menselijk bestaan echter niet doen. Iedere verprutste dag is een verloren dag.

En opnieuw beginnen, kan dat ook niet? Gelukkig wel. Op het punt waar je tot de ontdekking komt dat je aan een mislukking bezig bent, op dat punt kun je alsnog een nieuwe start maken. Verloren jaren kun je niet inhalen. maar je kunt de rest van je leven het wel anders, béter gaan doen. Hoe? Ieder mens is een schepsel van God en kan zijn Schepper niet negeren. De Bijbel zegt zelfs dat al Gods werken vanaf de schepping kunnen worden gezien en begrepen (Rom.1:20). Voor ieder van ons gelden dan ook twee hoofdregels. En wel deze:

  1. ‘U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand’ en:
  2. ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’.

Waar deze leefregels in acht genomen worden kán een leven gewoonweg niet mislukken. Daar krijgt de satan, Gods tegenstander, geen poot aan de grond. Daar is het bestaan niet een weg naar de afgang, maar een pad naar het leven!

Makkelijk gezegd, God liefhebben en dan ook nog eens je naaste. Maar, dat is voor u, lezer, misschien een te zware opgave. God is zo ver weg en die naaste is misschien iemand waar u continu mee overhoop ligt. Begrijpelijk. Er moet dan eerst iets anders gebeuren. U moet allereerst zélf verzoend worden met God. Met Hem in het reine komen. U zult de liefde die God voor u heeft, moeten aanvaarden. Die liefde voor u heeft God bewezen, door toe te staan dat zijn Zoon, de volmaakte Mens Jezus Christus, Zich vrijwillig heeft laten kruisigen, zodat daarmee aan Hem de straf zou worden uitbetaald. De straf die Hij niet verdiende, maar die wij als mens hadden verdiend, omdat wij van God waren afgedwaald.

Wie het offer van Jezus Christus gelovig aanvaardt, wordt daardoor een rechtvaardige en een kind van God. Vanuit die zekerheid mag hij bidden om de doop met Gods Geest, die hem zeker gegeven zal worden. Kijk en dan ligt daar de mogelijkheid om God voortdurend lief te hebben. En ook de naaste komt er dan niet langer bekaaid af. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort. Zo wordt ons leven mooi en gaaf. Experimenteren doen we niet meer, we weten wat Gods wil is voor ons leven. En we dóen deze. Tot eer van God, tot redding van onszelf en anderen.

  • Lezer, ook u kunt zo’n leven ervaren. Bewandel de weg die God u wijst. Is er al veel verknoeid bij u? Maak dan een nieuwe start. Door Jezus Christus. Nu!