De zekerheid van het geloof

Honderden, om niet te zeggen duizenden kerkgangers in onze tijd missen de zekerheid van het geloof en zijn daarom geen blijde en gelukkige mensen. Zij voelen zich ongelukkig en leven continu met een onzekerheid als het over de eeuwigheid gaat. Zullen zij nu wel of niet na hun dood eeuwig doorleven?

Misschien, beste lezer, hoort u ook bij hen. Ook u wordt misschien heen en weer gedreven, zoals een schip zonder roer, op de golven van angst en twijfel. U maakt zich misschien zorgen over de redding van uw ziel, maar durft niet geloven, dat het ook voor u is. Denkt u nu werkelijk, dat dit de wil van God voor u is? Dat u altijd in het onzekere moet leven? De Bijbel, het Woord van God, maakt ons Gods wil bekend en zegt: ‘God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen’ (1 Tim.2:4). Dit geldt ook voor u!

‘Dit woord is betrouwbaar’ zegt de apostel Paulus (1 Tim.4:9) en voor allen waard om te aanvaarden, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaars te redden. Waardoor degenen die door Hem tot God gaan, ook volkomen gelukkig worden. Niet later na de dood, maar ook nu al. De uitnodiging van de Heer Jezus, is dan ook heel duidelijk en beslist: ‘Kom allen tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent en Ik zal u nu meteen rust geven.’ Petrus schrijft in zijn tweede brief: ‘De Heer vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petr.3:9).

Aarzelt u nog steeds? Vraagt u zichzelf af: ‘Is dat wel voor mij?’ Luister dan, wat de Heer Jezus tot u zegt: ‘Die tot Mij komt, zal Ik zeker niet wegsturen.’ De Heer wil en kan u gelukkig maken en Hij meent wat Hij zegt. Hij doet wat Hij belooft. Redeneer dan niet langer en blijf niet hangen in de ‘ja maars’. Geloof Jezus, in plaats van dat u aan Hem twijfelt. Aanvaard vandaag nog Zijn vriendelijke uitnodiging: Kom! En geloof dat het meteen al voor nu geldt: nu al kunt u rust vinden en nu al hoeft u niet bang meer te zijn voor de toekomst.

Bekeer u, belijd uw zonden. Geef u zelf over aan Jezus, leg het enige Bijbelse fundament in uw leven en dank door Hem voor Gods goede wil ten opzichte van u. Dan krijgt u vrede met God, vrede in het geweten, vrede na moeite en strijd.

(1 Tim.2:3; 1:5; Hebr.7:25; Matth:28; Joh.6:36).