Aan mijn lijf geen polonaise!

Sjoerd Verkerk jr. is financieel medewerker bij een gerenommeerde bankinstelling. Een oerdegelijke jongen, die Sjoerd. In de bijna negen jaar dat hij nu bij de bank werkt, heeft hij zich nog nooit een cent verrekend. Bij een bankoverval zouden de rovers geen schijn van kans hebben, want Sjoerd zou zich liever overhoop laten schieten dan ook maar een Euro af te geven. Het vooruitzicht dat ‘s avonds zijn boeken niet kloppen, zou Sjoerd méér angst bezorgen dan drie wapens op hem gericht! Zijn collega’s mogen hem graag en de cliënten van de bank vinden het prettig om door hem te worden geadviseerd.

De enkele keer dat ik op de bank moet zijn (natuurlijk om geld op te nemen; niet om te storten…) maak ik altijd even een praatje met Sjoerd. Bij zo’n gelegenheid vertrouwde hij me onlangs toe dat hij volslagen buitenkerkelijk was. Niet dat hij nu vijandig tegenover het geloof stond, maar hij was van mening dat hij best zonder God kon leven.

Nu of nooit, dacht ik bij mezelf. Er werd in onze woonplaats juist een evangelisatiedienst gehouden en dus nodigde ik Sjoerd uit om ook eens te komen luisteren. De kerel was vermoedelijk te beleefd om ‘nee’ te zeggen en zo zat hij op een avond (voor het eerst van z’n leven) in een kerkgebouw. Toevallig kwam ik vlak achter hem te zitten en de eerlijkheid gebiedt me te bekennen, dat ik tijdens de toespraak meer naar het achterhoofd van m’n vriend, de financieel medewerker heb zitten kijken dan naar het gezicht van de spreker. Dat achterhoofd sprak namelijk boekdelen!

Terwijl Verkerk aandachtig luisterde, ondersteunde hij z’n kortgeknipte, kogelronde hoofd met drie vingers van zijn linkerhand. Hij zat kennelijk de kat uit de boom te kijken. Zijn houding getuigde van zeer grote reserve… Toen aan het eind van de toespraak de uitnodiging werd gegeven om voor Christus te kiezen, heb ik Sjoerd namelijk even op z’n schouder getikt. ‘Meneer Verkerk’ fluisterde ik hem zachtjes in het oor, ‘zou u nu óók niet de beslissing willen nemen?’ Toen de financieel medewerker zich verschrikt omdraaide, zag ik achter zijn brillenglazen een wereld van afkeer en verzet. Hij vergat beleefd te zijn. ‘Niks hoor,’ snauwde hij, terwijl hij met z’n hand een afwerend gebaar maakte. ‘Niks hoor, aan mijn lijf geen polonaise!’

Die nette financieel medewerker was tóch een dief!

Sjoerd Verkerk jr. leeft even onberispelijk als hij gekleed gaat. Hoewel er dagelijks duizenden grote bedragen tussen zijn vingers doorglijden, doet hij nooit iemand een cent tekort. Maar juist daarom denkt hij dat hij Jezus niet nodig heeft. Mensen als Verkerk lopen er bij bosjes rond. Het zou me dan ook helemaal niet verbazen als u er ook zo eentje was. U zult wel uitkijken om hardop (in een kerk nog wel…) ‘aan mijn lijf geen polonaise’ te zeggen, maar toch luistert u even vrijblijvend naar het evangelie als die aardige medewerker. Daarom moet ik u nu in Jezus’ naam zeggen dat het onmogelijk is om het evangelie vrijblijvend te horen of te lezen. Telkens wanneer u geconfronteerd wordt met het kruis van Golgotha, moet u kiezen tussen ‘ja’ of ‘nee’. Een tussenweg is er niet. Wie niet vóór Jezus is, die is tegen Hem. Hebt u er eigenlijk wel eens over nagedacht wat het eigenlijk betekent om ‘nee’ tegen Jezus te zeggen?

Alle mensen hebben gezondigd. Ja, ook die keurige Sjoerd Verkerk jr. Al doet hij dan als financieel medewerker geen mens iets tekort, God doet hij wèl iets tekort. Heel veel zelfs. Want God heeft er recht op dat Sjoerd Hem gaat dienen met z’n hele leven. Die nette medewerker is dus eigenlijk een (erg brutale) dief. Want Hij steelt iets waar God recht op heeft. Jezus Christus is naar Golgotha gegaan waardoor de mensen toch weer contact met God kunnen hebben. Daar is Hij in angst en pijn gestorven aan het kruis. Op Golgotha droeg Hij de straf die wij verdiend hadden door onze zonden. Maar Jezus is niet alleen gestorven om ons vrij te kopen, Hij is op de paasmorgen ook opgestaan om ons te rechtvaardigen. Jezus lééft en Hij roept nu alle mensen toe: ‘Volg Mij.’

Natuurlijk kunt u de Verlosser afwijzen. Maar beseft u wel wat u dan doet? Als u straks sterft zonder bekering en zonder vergeving van al uw tekortkomingen door het offer van Gods Zoon, wacht u het oordeel. Maar ook de jaren die u hier op aarde zonder Jezus leeft, zijn volslagen zinloos. Want een leven zonder Jezus heeft niet de minste waarde voor God en de eeuwigheid. Wanneer u echter ‘ja’ zegt tot Jezus en Hem gaat volgen, zult u een kind van God worden. De Verlosser reinigt u dan van alle verwerping, hysterie, weerspannigheid en eeuwige erfzondelasten, die u als zware bagage al uw leven lang meezeult. Hij geeft u een totaal nieuw leven; eeuwig leven!

Verlangt u daarnaar? Blijf dan niet langer vrijblijvend zitten lezen en luisteren, maar breek met uw verkeerde levensdoel en geef uw hart en leven aan Jezus Christus. Het is echt geen toeval dat u dit artikel onder ogen kreeg. God heeft u lief en zoekt u. Dáárom liet Hij u dit stukje lezen. Neem vandaag nog een beslissing en kies voor Jezus en u zult ervaren dat Jezus’ Vader ook úw Vader wil zijn.