Evangelisatie

‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan op weg, onderwijs alle volken, hen dopend in Mijn Naam, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gebracht worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de completering van de wereld’ (Mattheüs 24:14, 28:18-20).

Hoe zullen we deze opdracht uitvoeren? Gaan we de hele wereld over om hen bekend te maken met het evangelie? Via het internet kunnen we veel mensen bereiken. Ook in ons dagelijks leven willen we mensen laten zien dat we kinderen van God zijn. Wij willen ze nieuwsgierig maken door onze manier van leven. Wij ervaren, ook zonder met hen te praten over het evangelie, dat er 2 mogelijkheden zijn: òf mensen zijn nieuwsgierig en willen meer van ons weten, òf mensen zijn geïrriteerd als ze met ons contact hebben. De geestelijke wereld is altijd volop in beweging voor ons. De meeste gebonden mensen laten in contact met ons zien dat zij zich tegen ons willen verzetten. Ook is er sprake van haat, soms direct maar meestal indirect.

In dit hoofdstuk staan artikelen over de praktijk van alledag, de realiteit van wat wij als redactie zoal tegen komen, zowel in het gewone contact als het digitale contact. Verder bezinnen we ons op de manier waarop wij het evangelie zullen doorgeven. Ook daar zijn enkele artikelen aan gewijd. Hoewel Jezus zelf slechts over drie korte jaren beschikte om een eerste lichting ‘evangelisten’ op te leiden, zijn opzet bleef niet zonder resultaat: binnen enkele decennia werd de hele toenmalige wereld met zijn boodschap bereikt. Jezus’ leerlingen waren zo gegrepen door zijn boodschap en zijn methode dat zij hun visie ook op de volgende generaties gelovigen over wisten te dragen. In dat spoor willen wij verder gaan.

Wat we ook doen, wat we ook tegenkomen, wij blijven doorgaan met het brengen van het evangelie van het koninkrijk van de hemelen. Wij hebben woorden van eeuwig leven, woorden door Jezus Christus ons gegeven. Wij kunnen, wij willen niets anders meer dan daarvoor leven. Ook al zal het onze dood tot gevolg hebben.

Artikelen:

Series: