God dienen in geest en waarheid

Een godsdienstige man. Dat kun je zo zien. Heel z’n uiterlijk spreekt ervan. Een geestelijke man lijkt hij. Wanneer we dan verder nog bedenken dat deze foto in Jeruzalem genomen werd, wordt het allemaal nog veel echter.

We willen van deze man geen kwaad woord zeggen. Hoe zouden we ook, we kennen hem niet. We nemen aan dat hij in alle oprechtheid godsdienst bedrijft, hoewel we heel kritisch zijn over de occulte Israëlaanbidding. Wel willen we met dit plaatje voor ogen een paar vragen naar voren brengen. Vragen die nogal eens gesteld worden.

  • Moet je om God te behagen er nu werkelijk zo bij lopen?
  • Zit het geestelijk zijn in de kleding van de mens en in de vrome houding die hij aanneemt?

We weten wel beter. Wanneer alleen zij geestelijk zouden zijn die in lange jurken voortschrijden en een devote houding aannemen, zou het er maar droevig uitzien. Juist omdat zulke monnik figuren in aantal eerder afnemen dan toenemen. Nee, God zelf denkt hier heel anders over. Hij weet dat alle vroom aandoende uiterlijkheid buiten het innerlijk van de mens omgaat. En het is juist daar dat God zijn Geest wil laten werken.

Werkelijk geestelijke mensen zijn veranderde mensen; zij zijn innerlijk vernieuwd. Zij zijn anders gaan denken en handelen daardoor anders dan vroeger. Hun leven verandert. Ten goede. Wanneer Gods Heilige Geest het mensenleven vervult, is dat zichtbaar. Niet zozeer in de kleding, maar in ieder geval in het hele voorkomen van de betreffende persoon. Zo iemand heeft vrede in het hart en kent een blijdschap die alle omstandigheden te boven gaat. En dat is merkbaar voor anderen.

Zwarte kleren noch zwarte kousen kunnen God behagen. Een wandel in geest en waarheid, daar gaat het om. Waar de waarheid verschijnt, is de leugen gedoemd te verdwijnen. Ook de leugen, dat godsdienst te maken heeft met ‘vromigheid’ en zwartgalligheid. Wie er zo over denkt, weet niet wat het betekent een levend kind van God te zijn. Die heeft nog geen weet (of wil niets weten) van de heerlijkheid die God door Jezus Christus in het mensenleven wil openbaren.

Op deze site schrijven we over die levens vernieuwende kracht, die je leven totaal verandert. Omdat we ook anderen datgene gunnen wat ons leven inhoud heeft gegeven. Gods Zoon heeft ons weer in het reine met de Vader gebracht. Door het geloof in het offer van Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd. Daardoor hebben we vrede met God ontvangen. Bovendien heeft Jezus ons gedoopt in Gods Geest. Gods kracht is in ons gekomen. En we leren de waarheid verstaan. De waarheid die de leugens ontmaskeren. Wij hebben gebroken met alles wat zwart of zwartgallig is. Omdat het niet past bij het Koninkrijk van God. In dat Koninkrijk is leven, licht en vrijheid.

Lezer, zou ook u niet eens nadenken over deze dingen? God wil ook uw leven ware inhoud geven. Geen vrome godsdienstigheid, maar een werkelijk dienen van God, dat geeft vreugde in je leven. En vrede!