Wetticisme

  • ‘De wet is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot de komst van het nageslacht (Jezus Christus) op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een bemiddelaar’ (Galaten 3:19).

Zondag na zondag (òf zaterdag), luisteren massa’s christenen naar de wet van de tien geboden, omdat men deze als leefregel probeert te houden. Waarom is deze inspanning nutteloos en hopeloos?

  • Omdat de wet niet gegeven is aan rechtvaardigen die haar houden kunnen, maar aan goddelozen en zondaars (1 Timotheüs 1:9).
  • Omdat de wet slaven voortbrengt, dat zijn dienstknechten van de zonde (Galaten 4:24).
  • Omdat de wet demonen activeert (Romeinen 7:9).
  • Omdat het bij de wet niet gaat om geloof, maar om werken (Galaten 3:12).
  • Omdat u de wet niet houden kunt, zelfs niet uit dankbaarheid! (Hebreeën 7:5,11,19,28; 8:4; 9:19,22; 10:1,8,28).
  • Omdat men het verdwijnende ‘met letters op stenen gegrift’ niet vast moet houden (2 Corinthiërs 3:7,11).

Artikelen: