Sterke verhalen over de terugkomst

’Klaarliggende stenen voor de tempel’

In Eternity’, een Australisch, evangelisch maandblad, lazen wij een overzicht van enkele sterke verhalen, die in verband zouden staan met een spoedige terugkomst van de Heer. Op de staat Israël georiënteerde christenen nemen ze regelmatig op hun sites over vanwege hun sensationeel en alarmerend karakter. Zo doet sinds een halve eeuw de canard de ronde, dat de stenen voor een nieuw tempelgebouw klaarliggen op pier 36 ergens in de havens van Sidney.

‘Waar komen al die gieren vandaan?’

Verder snijdt Eternity – dat nog wel eens een enfant terrible is in de evangelische wereld – een bericht aan, dat wij jaren geleden al als curiositeit in een christelijk, Nederlands blad lazen:

  • ‘Laten we eerst het brandende vraagstuk behandelen van: ‘Waar komen al die gieren vandaan?’ De titel van een folder die overal in Amerika is verspreid.

Hierin wordt vermeld:

  • ‘De gieren cirkelen al veelvuldig rond in het dal Armageddon. God is bezig een feest van zeven maanden voor te bereiden om deze vogels te voeden. Een nieuw broed van gieren is er in Israël verschenen, een broed dat nooit eerder is waargenomen. Deze gieren vermenigvuldigen zich namelijk driemaal zo snel als normaal het geval is.’

Maar in een orgaan van de ‘American Board of Mission to the Jews’, de Amerikaanse stichting voor Jodenzending (vandaag ‘Chosen People Ministries’) verklaart haar voorzitter Howard Sevener:

  • ‘We hebben dit bericht een en andermaal nagecheckt en nauwkeurig onderzocht en hebben geconstateerd dat deze mededelingen over een grote toename van roofvogels in Israël, volkomen onwaar is. Er is geen ongewone vermenigvuldiging van buizerds en gieren te constateren. Het geciteerde Schriftgedeelte over deze toename is Jesaja 34:15, waar gezegd wordt: ‘Daar verzamelen zich gieren, de een bij de andere.’

De aangehaalde tekst uit Jesaja heeft historisch gezien betrekking op een gericht over Edom. Wil men haar overplaatsen naar de eindtijd, dan zal men haar moeten transponeren in de onzienlijke wereld. Dan worden deze vogels beeld van de ontbindende, occulte demonen. Ze zijn de vogels die in het midden van de hemel of in het ‘centrum’ van de onzienlijke wereld van het rijk van de duisternis zich bewegen (verg. Op.19:17). Met zulke roofvogels maakte ook Abraham kennis, toen de Heer God met hem een verbond sloot (Gen. 15:8-12).

Planeten op één lijn

‘Eternity’ vervolgt dan met een ander fenomeen of natuurverschijnsel, namelijk het bekende ‘Jupiter Effect’, waarvan het resultaat te vergelijken zou zijn met de rampen die de kerstkomeet ‘Kohoutek’ vorige eeuw teweeg zou brengen. Veel ‘gelovigen’ raakten toen in paniek, maar de Kohoutek kwam en verdween, terwijl niemand dit verschijnsel waarnam.

Ook in Nederland

In Nederlandse pinksterbladen lazen we weer over de volgende te verwachten rampen, die over de aarde zullen komen, omdat dan onze zonneplaneten op één lijn zouden komen:

  • ‘De astronoomtheoloog Robert Newman van het ‘Bijbels theologisch seminarie’, schrijft dat de planeten zich wel op één lijn zullen bevinden, maar dat de astronomische wetenschappers ontkennen dat dit verschijnsel slechte weersomstandigheden met zich zal brengen. Newman maakt duidelijk dat wanneer alle planeten zich aan dezelfde kant van de zon zullen bevinden, de ‘rechte’ lijn toch nog een spreiding zal hebben van 98 graden. De planeten bevinden zich dan nog niet in hetzelfde hemelregio’.

Dat dit alles op aarde invloed zal hebben, is zeer onwaarschijnlijk. Natuurlijk betekent het verlies van een groot aantal gieren en dat van de conjunctie van de planeten als ‘tekens aan de hemel’ niet het einde van ons geloof aan de terugkomst van de Heer. Deze komst wordt hierdoor echt niet vervroegd, afgelast of uitgesteld!