Uitspraken van Belgische bisschoppen

In de pers stuitten wij op de volgende uitspraken van Belgische bisschoppen:

  • ‘Volgens de constante leer van de Kerk en de grote geestelijke schrijvers moet ook nu herhaald worden dat wij tijdens ons aardse leven God nooit kunnen ervaren op een directe wijze zonder mediatie (bemiddeling van de kerk – webb.). Wie meent rechtstreeks ‘God aan de lijn te hebben’ als hij bijvoorbeeld de ervaring meemaakt van spreken in talen (glossolalie) of van profetie, loopt gevaar te vervallen in illusionisme. Normalerwijze handelt God alleen via menselijke mediaties, die afhangen van temperament en opvoeding, van individuele en collectieve psychologie.’
  • ‘De ervaring – in de Vernieuwing vaak genoemd ‘doopsel met de Geest’ of beter ‘uitstorting van de Geest’ – kan bij bepaalde mensen zo diep zijn en zo bepalend, dat er gevaar bestaat dat deze subjectieve en psychologische ervaring door hen hoger wordt aangeslagen dan het sacrament van het doopsel zelf.’
  • ‘Het is hoog nodig dat men goed uitlegt wat de juiste verhouding is tussen het sacrament als objectief heilsgebeuren van God aan ons en zijn subjectieve bewustwording…..’