Herders zonder erbarmen

Tien jaar Jehova Getuige

Josy Doyon is van huis uit rooms-katholiek. Deze Zwitserse kwam, via een betrekking bij protestanten, in de Vrije Evangelische Gemeente terecht. Daar werd zij ook gedoopt IN water. In Engeland kreeg zij echter contact met Jehova Getuigen en eer zij het in de gaten had, raakte zij in de leugens van het Wachttorengenootschap verward. Tien jaar lang is Josy een slaaf van Brooklyn geweest. >>>>>