Gebedsonderwerpen

In een brief, uitgaande van ‘Christenen voor Israël’, lazen wij:

  • ‘Buiten de in de brief genoemde onderwerpen willen we uw voorbede vragen voor:
  • De houding van de Nederlandse regering ten opzichte van Israël.
  • De geestelijke Israël-visie die steeds meer opgang maakt’.

Wij kennen mensen die in Washington biddend om het Witte Huis lopen, om invloed uit te oefenen vanuit de geestelijke wereld op de machthebbers. >>>>>