Dwaling en Waarheid

De brede weg naar het verderf en de smalle weg naar het eeuwige leven

 

Dwaling:

  • ‘Mijn kinderen, ik schrijf u, zodat u blijft zondigen. En terwijl u tot uw dood een zondaar blijft, hebt u een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige En Hij is een verzoening voor onze zonden, maar niet voor die van de hele wereld. En wij moeten erkennen dat wij zijn geboden blijven overtreden’ (Zondag 2 en 3).

De Waarheid:

  • ‘Kinderen, ik schrijf u dit zodat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen’.

Dwaling:

  • ‘Wie zegt: Ik ken Hem en zijn geboden denkt te bewaren, kent zichzelf niet, want zulke mensen, die zijn Woord bewaren, zijn er niet. Wie zulke woorden durft te zeggen, verleidt zichzelf en de waarheid is niet in hem. Hoe kan ooit de liefde van God volmaakt in een mens aanwezig zijn? Wie zegt dat hij in Hem blijft, is een perfectionist, want niemand kan wandelen zoals Hij gewandeld heeft.’

De Waarheid:

  • ‘Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods Woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, hoort in de voetsporen van Jezus te treden.’

Dwaling:

  • ‘Ik hou mij aan het oude en weet van niets nieuws. De duisternis blijft en wie zegt, dat hij in het licht is, die is pas echt in de duisternis. Ik schrijf u, kinderen, want de zonden zijn u vergeven, ook al blijft u zondigen tot de dood toe. Ik schrijf u, vaders en allen die de leer van de voorvaders liefhebt: u kent hem die zondigt vanaf het begin (1 Joh.3:8). Ik schrijf u jongeren, want u moet niet menen dat iemand van u de satan kan overwinnen. Zo sterk bent u niet, maar de zonde blijft altijd in u. U kunt de satan niet overwinnen, maar dat heeft gelukkig Christus voor u gedaan.’

De Waarheid:

  • ‘Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven.’

 (Naar 1 Johannes, hoofdstuk 2)